KULTURA VINA

Istorija

Najstarije piće posle vode, koreni vina potiču sa današnje teritorije Gruzije, 6.000 godina p.n.e., a na Balkanu se prvi put pije 4.500 godine p.n.e.

U antičkoj istoriji, ono se smatra pićem bogova. Dionis je bog vina u Grčkoj, a Bahus u Rimu. Mnogi ratovi se objavljuju i mnoga primija se sklapaju uz čašu vina.

Dionis

Bahus

Uz vino proslavljamo rođenje, uživamo u lepim trenucima, ali i ispijamo tugu i ispraćamo na poslednji počinak.

Krajem 20. veka epidemiolozi su u Zapadnoj Evropi sproveli istraživanja koje je pokazalo da smrtnost od infarkta miokarda u Francuskoj znatno manja nego u zemljama u kojima se vino manje pije. Ova pojavu je dr Serž Reno iz Bordoa 1992. nazvao “francuski paradoks”.

Gudurica i vino

Meštani Gudurice vekovima žive od vina. Prema podacima Gradskog muzeja Vršac 1865. godine je 497 jutara bilo pod vinovom lozom, a 1882. čak 1271.

Prvi pisani trag o Guduričkom vinu zabeležen je davne 1494. godine kada se služilo na trpezama ugarskih kraljeva, a u 19. veku postaje mesto gde se formira evropska cena vina.

Nemačko stanovništvo se bavi vinogradarstvom sve do kraja II svetskog rata, kada tu bogatu tradiciju Gudurice nastavljaju novonaseljeni vinogradari iz socijalističke Jugoslavije.

Vršački vinogradi

Još su stari Rimljani koristili plodove Vršačkih vinograda za proizvodnju vina, a i danas se znatne količine neguju na tradicionalan način – u drvenim bačvama, otuda taj prefinjen ukus.

Proizvodnja

Teroar je termin dobro poznat vinogradarima i znači kompletan prirodni ekosistem koji karakteriše jedno vino uključujući klimu, nadmorsku visinu, i zemljište.

Gudurica je savršen teroar za gajenje 10 sorti grožđa. Ipak, pored dobrog teroara, za kvalitetno vino potrebna vam je dobra tehnologija proizvodnje vina.

Vinari i vinogardari iz Gudurice konstantno rade na njenom unapređenju jer bez dobre tehnologije od dobrog grožđa možete napraviti i loše.